Kosten

Ons uurtarief varieert van € 175,= tot € 250,= .
Deze kosten zijn exclusief 5% kantoorkosten en 21 % BTW.

LAW Advocaten realiseert zich dat een transparant beleid qua kosten voor u als cliënt belangrijk is. Het dient voor u dan ook inzichtelijk te zijn wat de status van de kosten is en hoe deze zijn opgebouwd. Wij factureren daarom, met uitzondering van de eerste factuur, maandelijks achteraf en de factuur wordt altijd voorzien van een specificatie. De eerste factuur zal een voorschotnota zijn en de hoogte hiervan zal in overleg met u bepaald worden.

Ook proberen wij u zo goed mogelijk in te lichten over de kosten vooraf. Deze zijn uiteraard wel afhankelijk van de complexiteit van de zaak en bijvoorbeeld het verweer dat gevoerd zal worden. Voor vragen hierover zijn wij altijd bereikbaar.

Wanneer uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zijn, komt u in aanmerking voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand, zijnde gefinancierde rechtsbijstand. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen wordt er een eigen bijdrage worden vastgesteld, die u aan ons dient te voldoen.

Op de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u kijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp.

Bekijk de algemene voorwaarden →

Bekijk hier onze klachtenregeling →

Bekijk de privacyverklaring →